CSEC avtalar med Orange och förbereder lansering i Frankrike

CSEC har ingått avtal med franska Orange som är Europas fjärde största telekombolag. Avtalet möjliggör anslutning av CSEC IoT-produkter – Spåra och C-pod Mini – till Oranges samtliga nät i världen. CSEC förbereder för lansering Frankrike under årets tredje kvartal och avtalet med Orange är en hörnsten i den satsningen. Avtalet ger också möjlighet att expandera i fler länder framöver.

Avtalet med Orange är globalt vilket betyder att CSEC kan koppla upp sina IoT-produkter – Spåra och C-pod Mini – i samtliga av Oranges cellulära nät i världen. Frankrike är Oranges hemmamarknader och i Frankrike erbjuder Orange den bästa täckningen och de mest avancerade funktioner för uppkoppling av IoT-enheter. Dessa funktioner innebär bland annat att CSEC kan erbjuda låg strömförbrukning – en av CSEC:s största konkurrensfördelar. 

Frankrike är sedan länge en nyckelmarknad för CSEC inom fritidsbåtssektorn. Bolaget har etablerade samarbeten med försäkringsbolagen som AXA, Allianz och GSY som ger rabatt till sina kunder på försäkringspremien och eliminering av självrisken förutsatt att de har en C-pod installerad. 

Frankrike är också ett land med över 30 miljoner bilar och mer än 3,8 miljoner motorcyklar och mopeder. Bil, motorcykel och moped tillhör de allra populäraste användningsområdena för bolagets svenska kunder som köper Spåra. Dessutom finns över 7,5 miljoner hundar vilket gör Frankrike till det EU-land som har flest hundar. Frankrike är därför en mycket intressant marknad för bolagets kommande GPS tracker för hundar – den första i världen som laddar sig själv. 

– Frankrike är en stor och spännande marknad. Kombinationen av vår långa marknadsnärvaro i landet, samarbeten med stora försäkringsbolag och det stora antalet fordon och hundar gör att vi väljer att lansera i Frankrike som första land utanför Norden, säger vd Jacob Lundberg.

Fler nyheter