CSEC får finansiering från Vinnova för digitalisering av djurhållning

IoT-bolaget CSEC får finansiering av innovationsmyndigheten Vinnova för att göra en genomförbarhetsstudie av virtuella stängsel för betesdjur. Studien genomförs i samarbete med RISE. Med virtuella stängsel slipper lantbrukaren bygga och underhålla fysiska stängsel och sparar på så sätt mycket tid och pengar. Studien omfattar framtagandet av en prototyp och huvudsyftet är att verifiera funktionen som en förberedelse för framtagandet av en kommersiell produkt.

​​​​​Virtuella stängsel innebär att djur förses med halsband som varnar, först med ljud och därefter med en lätt elektrisk stöt, om djuren passerar den virtuella gräns som djurhållaren lagt in på kartan i en app. Den elektriska stöten är svagare än den som ett vanligt elstängsel ger.​​​​​​​

– Ett virtuellt stängsel består av ett halsband med sensorer som håller koll på djurens position och med hjälp av ljud och elektrisk stimulus markerar för djuren beteshägnets gräns för djuren. Planen är att bygga in funktionen för virtuellt stängsel i samma enhet vi utvecklar för att övervaka djurens välmående Enheten kommer att strömförsörjas med Exegers innovativa solcellsteknik Powerfoyle. På så sätt slipper lantbrukaren hålla på att ladda och byta batterier, berättar Johan Backer, Produktchef på CSEC.

Att finansiera, sätta upp, underhålla och bevaka elstängsel är en enormt stor del av lantbrukarens vardag och en stor kostnadspost. Förutom tids- och kostnadsbesparingar ger virtuella stängsel möjlighet att använda fler skogsbeten och svårstängslade eller avlägsna naturbetesmarker. 

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem fick Vinnova in totalt 32 ansökningar för finansiering av genomförandestudier. De utvärderades av en bedömningspanel bestående av 10 oberoende nationellt förordnade bedömare. Bedömningen skedde i konkurrens med övriga ansökningar gentemot bedömningskriterierna potential, genomförbarhet och aktörer. Experternas rekommendation låg sedan till grund för Vinnovas formella beslut. Bidraget för genomförandestudien år 175 000 kronor. 

– Att Vinnova väljer att finansiera vår studie är en kvalitetsstämpel, säger Jacob Lundberg, vd på CSEC. Det är också ett kvitto på att vi har rätt team – inklusive Sveriges två främsta forskare på området – och rätt tekniska förutsättningar för att gå iland med projektet. Virtuella stängsel är ett perfekt komplement till den digitala hälsoövervakning av nötkreatur som vi redan har påbörjat utvecklingen av och som finansieras av Jordbruksverket. Tillsammans ger de oss förutsättningar för att ta fram en världsunik produkt som är bra för djuren, bönderna och klimatet.

Regelverken kring virtuella stängsel är fortfarande under utveckling. Den potentiella marknaden inom EU utgörs av över 2 miljoner lantbrukare med cirka 90 miljoner nötkreatur, varav ungefär hälften av djuren finns i följande länder: Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Italien. 

I projektet samarbetar CSEC med två av de främsta forskarna på området: Per Peetz Nielsen, senior forskare, och Lotten Wahlund, industridoktorand. Båda arbetar på det statliga forskningsinstitutet RISE. 

– Tekniken virtuella stängsel är på stark frammarsch runt om i världen, menar Per Peetz Nielsen. Av all digitalisering som sker i dag inom animalieproduktionen är virtuella stängsel en av de minst utforskade nya funktionerna trots att denna teknik har stor potential att öka välfärden hos betande djur och förbättra biodiversiteten genom att ge möjlighet för att öka betandet och använda naturområden som vanligtvis inte kan betas.

– Intresset för tekniken grundar sig framför allt i sin flexibilitet då lantbrukaren på några få sekunder kan hägna in betesområden och flytta stängselgränser via en app i sin telefon, berättar Lotten. Därmed finns potential att kunna utnyttja svårstängslade arealer eller områden som idag inte är lönsamma att beta på grund av stor arbetsinsats för stängsling. Tekniken skapar även en trygghet för lantbrukaren att snabbt kunna utnyttja fler områden som bete till sina djur vid ett förändrat klimat. Den extremt torra sommaren 2018 är ett bra exempel, där hade virtuella stängsel varit till stor hjälp för många producenter med betesdjur.

Presskontakt

Sara Torgnysdotter

Kommunikationsansvarig C Security Systems AB

E:  sara@csec.group

M: +46 70 919 91 44

Fler nyheter