Lägesuppdatering från CSEC 

IoT-bolaget CSEC har nyligen genomfört en nyemission på 24 MSEK. Vi har fått flera nya aktieägare och intresset för CSEC ökar.  Här kommer en lägesbild med fokus på bolagets viktigaste projekt och affärer

Spåra Hund

CSEC följer tidigare kommunicerad tidsplan och kommer att lansera Spåra för hundar i slutet av första kvartalet med start på den svenska marknaden. Produkten blir världens första i sitt slag genom att vara självladdande tack vare unik solcellsteknik från det svenska innovationsbolaget Exeger. För närvarande görs intrimning av parametrar och finjusteringar av mobilapparna. Parallellt pågår sluttester av all hårdvara. Integrationen mellan Spåra-trackern och solcellen fungerar väl och uppfyller ställda krav.

Ryssland

Bolagets lokala importör Armada beviljades ett nytt importtillstånd av det ryska inrikesdepartementet i april 2021. Omedelbart därefter ansökte Armada om registrering av importtillståndet hos det ryska tullverket. Den processen har pågått i snart nio månader. Tullverkets interna granskning är klar och utan anmärkning. Sista steget i processen är en sedvanlig granskning från ryska Finansinspektionen för att säkerställa skydd mot penningtvätt. Den inleddes den 10 november. Så snart Finansinspektionen har gett sitt godkännande kommer tullverket att registrera importtillståndet. 

− Utfärdande och registrering av importtillstånd tar lång tid i Ryssland, nio månader är tyvärr ingen ovanlighet, säger Eben Martin, Bolagets Exportförsäljningschef. Det är många som drabbas och det ryska tullverket är under stark press att påskynda inneliggande ärenden. Vi arbetar tillsammans med ledningen för både Armada och försäkringskooperationen OSK för att försöka snabba på processen.

Bakgrunden till affären i Ryssland är överenskommelsen mellan den ryska försäkringskooperationen OSK och Armada som bygger på att C-pod systemet kommer att vara obligatoriskt för alla drygt 15.000 båtförsäkringskunder hos OSK. Fullt levererad är affären värd cirka 100-150 miljoner kronor. Leverans och installation av samtliga enheter beräknas ta ett par år. Affären är kassaflödesmässigt fördelaktig då kunderna förskottsbetalar för tre eller fem års abonnemang utöver själva hårdvaran. Bolaget har säkrat upp komponenter för att påbörja massproduktion så snart importtillståndet är registrerat 

Allianz Italien

I början av november 2021 la den det italienska försäkringsbolaget Allianz Spa sin första beställning av C-pod system, för skydd och övervakning av fritidsbåtar. Ordern omfattar totalt 200 enheter (140 C-pod system och 60 C-pod Elite) och är värd 77 000 EUR (drygt 800 000 SEK). Leverans kommer att ske under april månad, lagom inför båtsäsongen i Italien. 

Allianz mål är att göra installation av C-pod obligatoriskt för sina båtförsäkringskunder men ännu har de inte fattat formellt beslut i den frågan. Ett obligatorium blir kostnadsneutralt för kunderna då Allianz har utformat försäkringsprogrammet så att köpet av C-pod systemet görs på en avbetalningsplan som matchar minskningen av försäkringspremien som kunderna får med en C-pod installerad. 

De första 200 enheterna kommer att installeras på båtar i regionen Lazio där bolaget har cirka 700 försäkringstagare. Den totala potentialen för hela landet är 3.000-5.000 försäkringstagare. Installationen kommer att göras av sjöassistansbolaget Sailornet (www.sailornet.it/) som är exklusiv leverantör av sjöassistans- och säkerhetstjänster till Allianz Italien. Allianz har tillsammans med Sailornet valt C-pod som enda system för detta försäkringsprogram.

Spåra Lantdjur

Betessäsongen närmar sig och förberedelserna för fullskaliga fälttester av i full gång. Den första omgången insamling av rörelsedata från kor har påbörjats. Resultatet av de testerna kommer att ligga till grund för de första rörelseigenkänningsalgoritmerna som kommer att prövas ut under ett större fälttest som omfattar ca 50 djur med start före sommaren. Den första prototypen till ett halsband med solceller från Exeger är framtagen. Integrationen av solceller bygger på erfarenheterna från Spåra Hund. 

Projektet som finansieras av Jordbruksverket med 5,5 MSEK syftar till att öka produktiviteten för lantbrukaren, stärka djurhälsan och bidra till bättre klimat och miljö. Grundfunktionen i Spåra Lantdjur är digital övervakning dygnet runt av djurens position och hälsotillstånd. För lantbrukaren innebär det stora tidsbesparingar för djurhållaren genom att snabbare kunna hitta djur vid daglig tillsyn, glesa ut den dagliga fysiska tillsynen och effektivisera den obligatoriska och tidskrävande rapporteringen av djurförflyttningar i Jordbruksverkets register för nötkreatur. 

Projektet genomförs i nära samarbete med några av Sveriges främsta forskare och veterinärer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), ett antal lantbrukare och testgårdar. Rörelseigenkänningsalgoritmerna utvecklar Bolaget i samarbete med Tenfifty (https://tenfifty.io/sv/home-svenska/). I tillägg till digital övervakning har Bolaget påbörjat en genomförbarhetsstudie av virtuella stängsel i samarbete med RISE och finansierad av Vinnova. Med virtuella stängsel slipper lantbrukaren bygga och underhålla fysiska stängsel och sparar på så sätt mycket tid och pengar. 

Målet med projektet är en kommersiell produkt under 2023. Marknaden utgörs av över 2 miljoner lantbrukare med cirka 90 miljoner nötkreatur inom EU, varav ungefär hälften av djuren finns i Frankrike och Tyskland. 

Uppladdningsbara enheter

Första veckan av december förra året lanserade Bolaget Spåra PRO, en uppladdningsbar version av Spåra. Spåra PRO är ett komplement till den klassiska Spåra som drivs med två utbytbara AAA batterier. I samband med lanseringen bytte den klassiska Spåra namn till Spåra Classic. Med två versioner av Spåra kan Bolaget erbjuda ett mer komplett utbud av trackers som möter alla typer av kundbehov. Spåra PRO är dessutom den tracker som kommer att ingå i Spåra Hund. Systemet är modulärt uppbyggt så den som köper en Spåra PRO kan i efterhand komplettera med en hundsele.

Spåra Classic är i första hand ett digitalt stöldskydd med en tracker-funktion för att återfinna stulna och borttappade värdeföremål. Spåra PRO har också digitalt stöldskydd men erbjuder förutom live-tracking också möjlighet till tätare positionsuppdateringar. Båda versionerna möjligheten att när som helst få en positionsuppdatering på begäran av användaren utöver ordinarie positionsuppdateringar. 

Inför kommande båtsäsong kommer Bolaget lansera motsvarande laddbara version av C-pod mini. Namnet på den uppladdningsbara versionen blir C-pod PRO och versionen som strömförsörjs med två AAA-batterier kommer att heta C-pod mini Classic.

Presskontakt

Sara Torgnysdotter

Kommunikationsansvarig C Security Systems AB

E: sara@csec.group

M: +46 70 919 91 44

Om C Security Systems AB (publ)

IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

Fler nyheter