CSEC och Sjöassistans inleder samarbete

CSEC och Sjöassistans inleder ett samarbete för att öka tryggheten och förenkla båtlivet runt Sveriges kuster. I ett första steg erbjuder Sjöassistans sina medlemmar rabatt på CSEC:s hela produktsortiment. Nästa steg i samarbetet är en gemensam satsning på att utveckla lösningar för att kringgå de tekniska hjälpmedel som tjuvar använder i allt större utsträckning för att undkomma upptäckt vid stölder av båtar och inte minst utombordsmotorer.

Sjöassistans är en av Sveriges ledande sjöassistansbolag som levererar assistanstjänster till direkta medlemmar och båtägare som är anslutna till assistanstjänsten via sina försäkringsbolag sedan mer än 20 år. Sjöassistans har telefonjour tjugofyrasju som garant för snabba insatser runt hela Sveriges kuster, Vänern, Vättern och Mälaren. De handlar om allt från bogsering till hjälp med reservdelar, motorkonsultationer till direktkontakt med varv och försäkringsbolag. Många av insatserna genomförs i samarbete med över 550 certifierade lokala skeppare med hög nautisk kompetens och unik lokalkännedom. 

Sjöassistans väljer att inleda samarbete med CSEC. Som ett första steg i samarbetet kommer CSECs produktsortiment rabatteras till Sjöassistans medlemmar och bolagen kommer att gemensamt marknadsföra varandras produkter och tjänster. 

– Majoriteten av båtägare har tyvärr inte ännu inte en GPS tracker installerad på sin båt eller motor. Detta vet tyvärr tjuvarna. Kan vi aktivt medverka till att fler installerar GPS trackers på sina båtar är det bra, säger Jan Josephson, VD Sjöassistans.

Nästa steg i samarbetet mellan bolagen syftar till att hitta gemensamma lösningar på ett av de största problemen i fritidsbåtbranschen: stöld av båtar och framför att utombordsmotorer. Det är ett globalt problem som kostar försäkringsbolag enorma summor. Sjöassistans har arbetat med frågan under ett par år och har utvärderat olika tekniker. Sjöassistans och CSEC ser möjligheter att utveckla tekniska lösningar, baserade på CSEC:s befintliga teknikplattform, som avsevärt skulle försvåra för stöldligorna att undkomma upptäckt vid stöld.

– CSEC är ett svenskt bolag som redan från start har haft full fokus på just båtägare och den marina sektorn. Att vi nu tillsammans med gemensamma krafter kan ta fram lösningar som ytterligare höjer säkerheten och minskar risken för båt eller motorstöld är så klart jättekul, fortsätter Jan Josephson.

– Jag tycker att samarbetet med Sjöassistans är mycket spännande. Vi delar en grundläggande vision om ett tryggt och enkelt båtliv. Det är också kommersiellt intressant, både på kort och lång sikt, säger Jacob Lundberg, VD för CSEC. 

Presskontakt

Sara Torgnysdotter

Kommunikationsansvarig C Security Systems AB

E: sara@csec.group 

M: +46 70 919 91 44

Fler nyheter