Inbjudan att teckna Units i C Security Systems AB (Publ)

Företrädesemission juni-juli 2022

Sammanfattning

Emission
Företrädesemission av Units om 16 888 360,98 SEK

Villkor
Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Överteckning
En möjlig kompletterande riktad emission om högst 2,5 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare samt för kvittning av garantiarvoden, till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Teckningskurs
0,03 SEK per Unit. Courtage utgår ej.

Teckningsoptionsvillkor
Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden 1 september 2023 till och med den 15 september 2023 teckna en (1) aktie. Tecknings- kursen för nyttjande av optionen skall vara till en kurs motsvarande en rabatt om 30 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under handelsperioden 1 augusti 2023 till och med 15 augusti 2023. Beslutad exakt teckningskurs kommer att offentlig- göras inför nyttjandeperioden och fullständiga teckningsoptionsvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Teckningstid
20 juni – 4 juli 2022

Avstämningsdag
16 juni 2022

Handel med uniträtter
20 juni – 29 juni 2022

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market från den 20 juni 2022 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner.

Antal Units i erbjudandet
562 945 366 Units

Fler nyheter

Lars Tegborg ny VD i C Security Systems AB

Lars Tegborg ny VD i C Security Systems AB

Styrelsen i C Security Systems AB har beslutat att tillsätta Lars Tegborg som ny VD för bolaget.  I samband med att C Security Systems ABs bolagsstämma har fattat beslut om förvärv av EmbeddedArt AB sker en förändring. Den tidigare ordförande i bolaget, Lars...

läs mer