Nu börjar det lossna för Willis Towers Watson i Frankrike

CSECs samarbetspartner Willis Towers Watson (WTW) nådde en överenskommelse med sina försäkringsagenter i slutet av augusti, såsom CSEC rapporterade i sin senaste delårsrapport. Överenskommelsen innebar bland annat att agenterna skulle få kompensation för verksamhetskostnader såsom löner och hyror som de hittills uteblivna kommissionsintäkterna inte har kunnat täcka. Den ersättningen har successivt betalats ut under september månad. De sista utbetalningarna gjordes för ett par dagar sedan. Därmed är det sista hindret undanröjt för att återuppta arbetet med att förlängning av befintliga avtal tillsammans med erbjudandet med C-pod mini.

I samband med att WTW, världens tredje största försäkringsförmedlare, i början av året tog ett fastare operativt grepp om verksamheten i franska försäkringsförmedlaren Gras Savoye, som WTW full ut förvärvade i slutet av 2015, införde man en ny kommissionsmodell för försäkringsagenterna. Den nya modellen innebar en försämring för agenterna och resulterade i att de pausade sitt arbete. Om detta rapporterade Bolaget den 1 juli. 

I slutet av augusti nådde WTW en överenskommelse med agenterna som, förutom en återgång till den tidigare kommissionsmodellen, även innebar att agenterna skulle få kompensation för vissa verksamhetskostnader, såsom löner och hyror, som inte hade kunnat täckas av de kommissionsintäkter som uteblivit under tiden arbetet med förlängningarna pausades. Utbetalningarna av kompensationen har pågått under hela september månad och de sista gjordes för ett par dagar sedan. Att detta har tagit tid beror på att WTW har varit mycket noggranna i sin granskning av kostnadsunderlagen och i flera fall har agenterna fått revidera sina beräkningar.

Återgången till den gamla kommissionsmodellen och utbetalningen av kompensation var de två kraven från agenternas sida för att nå en lösning på denna konflikt. För att sätta press på WTW har agenterna varit solidariska mot varandra och inväntat att alla agenter skulle bli kompenserade innan de påbörjade arbetet med förlängningar och få in årspremierna. 

Under tiden har agenterna förberett sig genom att kontakta kunder och inhämta bekräftelse på förlängning och accept på erbjudandet om försäkringspremiereduktion vid köp av C-pod mini. Dessa kontakter sker telefonledes och samtalen spelas in för att vara juridiskt bindande. CSEC har god kontakt med flera av agenterna och har gjort stickprov hos ett flertal agenter som tillsammans representerar över 20% av alla ca 70.000 kunder. Graden av acceptans av erbjudandet varierar mellan 77% och e 100%. I snitt ligger acceptansgraden på över 80%. 

− Nu har WTW uppfyllt sin del av överenskommelsen med agenterna. Agenterna har förberett så gott det går för att snabbt jobba i kapp de senaste månadernas avtalsförlängningar. De uppskattar mycket vårt samarbete och de fördelar som C-pod mini innebär för deras kunder, säger Eben Martin, Bolagets exportförsäljningschef.

Fler nyheter