Försäkringsbolaget AXA väljer Spåra för motorcyklar 

AXA, världens fjärde största försäkringsbolag, har godkänt Spåra för att skydda motorcyklar i Frankrike. Med 530 000 försäkrade motorcyklar i Frankrike är AXA i särklass störst på den marknaden. AXA kommer att introducera Spåra som en del i sitt försäkringsprogram AXA Passion.  

Under 2019 drabbades Frankrike av en omfattande våg av stölder av motorcyklar. Det ledde till att AXA började söka efter ett lämpligt tracking system för att spåra och återfinna stulna motorcyklar. Under våren 2022 inledde AXA en formell utvärdering av ett antal GPS trackers, däribland Spåra. Utvärderingskriterierna omfattade bland annat tekniska funktioner, batteritid, installation, kostnadsbild och kundsupport. Spåra uppfyllde alla krav och AXA har beslutat godkänna Spåra som därmed blir AXAs första och hittills enda godkända GPS tracker för motorcyklar.

Spåra kommer att ingå i AXA Passion, ett särskilt försäkringsprogram för bland annat motorcyklar, och kopplas till förmånliga försäkringsvillkor. AXA arbetar med att utforma dessa villkor och kommer att tillsammans med CSEC ta fram en affärsmodell som gör att alla parter tjänar på upplägget.

− Det här är ett stort kliv mot att förverkliga vår strategi att komma in på andra stora sakförsäkringsområden förutom båtar. Det är också ett bevis på att vi har en konkurrenskraftig produkt som löser verkliga problem för försäkringbolag och stärker deras kunderbjudande, säger Jacob Lundberg, vd för CSEC. 

Fler nyheter