Marknadsuppdateringar från båtsektorn i Frankrike

Uppdatering av Bolagets affärer och marknadsföringsarbete i den franska båtsektorn.

Willis Towers Watson (WTW)
WTW har tillfälligt pausat de automatgenererade mejlutskicken och elektroniska signeringen för den årliga förlängningen av försäkringsavtalen. Anledningen är att systemet, som är nytt för i år, i dagsläget inte klarar att hantera det stora antalet samtida transaktioner som krävs när närmare 70 000 kunder hanteras på kort tid. Arbete pågår att åtgärda kapacitetsproblemen.

För att inte förlora tid har WTW beslutat att återgå till att skicka rekommenderade brev – ett väl beprövat arbetssätt sedan många år. De rekommenderade breven innehåller ett formulär som kunderna signerar och returnerar där de bekräftar båt- och personuppgifter. I formuläret accepterar kunderna också formellt erbjudandet om premiereduktion med C-pod mini. Agenterna påbörjade utskicken av breven för en dryg vecka sedan. De drygt 200 agenterna mobiliserar nu med full kraft och många tar även in extra personal för att klara den tillfälliga toppen i arbetsbelastning.

Agenterna kontaktar kunderna per telefon innan det rekommenderade brevet skickas och promotar C-pod mini.  Såsom vi har tidigare har rapporterat har vi genom stickprov hos ett flertal agenter, som tillsammans representerar över 20% av kunderna, sett att acceptansgraden av erbjudandet med C-pod mini är över 80%.

− Det är klart att det är frustrerande att det uppstått tekniska problem hos WTW, säger Eben Martin, CSEC:s exportförsäljningschef. Men man måste samtidigt förstå att Frankrike inte har samma digitala mognad som Sverige. Nu finns en plan B som alla inblandade kan leverera på så fort som möjligt. Detta försenar saker och ting men det förändrar ingenting.

CGI och SGB
De franska båtfinansieringsbolagen CGI Finance och SGB Finance promotar, som vi tidigare rapporterat om, C-pod mini på Frankrikes tre största båtmässor: Cannes Yachting Festival (6/9 – 12/9), Grand Pavois La Rochelle (27/9 – 2/10) och Paris Boat Show (3/12 – 11/12). Under de två första mässorna som redan har varit mottog CGI och SGB totalt 903 finansieringsansökningar med C-pod mini. Efter kreditprövning brukar ca 90% av ansökningarna godkännas. Med den återstående mässan i Paris räknar Bolaget med att det totala antalet beställningar av C-pod mini kommer att nå långt över 1 000.

Mässerbjudandet innebär att kunderna får 10% reduktion av försäkringspremien och självriskeliminering vid köp av ny båt. Motkravet är att kunden installerar en C-pod mini som köps in av och levereras av finansieringsbolagen. Kundens kostnad för C-pod mini är 1 € medan CSEC får 149 € från finansieringsbolagen. Erbjudandet gäller endast med C-pod mini, ingen annan tracker.

Andra marknadsaktiviteter
C-pod mini har rönt stor uppmärksamhet i Frankrike och är på god väg att slå igenom brett i båtbranschen. Sedan mässan i Cannes i början av september har Bolaget inlett nya dialoger med fyra försäkringsbolag och två finansbolag. C-pod mini sätter i praktiken en ny standard genom sitt smidiga format, långa batteritid och prisvärdhet.

− I grunden har vi en tekniskt överlägsen produkt, men det är bara halva förklaringen till framgångarna, säger vd Jacob Lundberg. Lång marknadsnärvaro, inarbetat varumärke och lokal kundsupport på franska är minst lika viktigt.

Fler nyheter