Inbjudan att teckna Units i C Security Systems AB (Publ)

Nyemission CSEC

Sammanfattning

Emission
Företrädesemission av Units om ca 9,4 MSEK

Villkor
Företrädesemission av 134 196 757 Units, var och en bestående av fem (5) aktier vilket innebär högst 670 983 785 aktier inom ramen för företrädesemissionen motsvarande en emissionslikvid om cirka 9,4 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtter. Det krävs sex (6) uniträtter för att teckna en (1) Unit. Varje Unit innehåller fem (5) aktier.

Teckningskurs
0,07 SEK per Unit. Courtage utgår ej.

Teckningstid
13 – 29 mars 2023

Avstämningsdag
9 mars 2023

Handel i uniträtter
13 – 24 mars 2023

Handel i BTU
13 mars 2023 till och med dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och BTU växlas till stamaktier.

Antal Units i erbjudandet
134 196 757 Units

Ladda ner memorandum här
Ladda ner CSEC emissionsteaser mars 2023 här
Ladda ner anmälningssedel för teckning utan företräde här
Ladda ner särskild anmälningssedel här

Fler nyheter