CSECs inleder samarbete med April Marine och Bigship

CSEC inleder samarbete med April Marine och Bigship. April Marine är en av Frankrikes största försäkringsförmedlare inom privatbåtsektorn med ca 100 000 kunder försäkrade i Frankrike, Kanada och Karibien. Bigship, en av Frankrikes största återförsäljare inom marina tillbehör har inkluderat C-pod mini i sitt sortiment.

April Marine
Efter genomförda tester har April Marine valt att inkludera CSECs senaste produkt C-pod mini i en ny lösning. Med start 16 mars 2023 lanseras en ny lösning som inkluderar  CSECs senaste produkt C-pod mini. Alla kunder som installerar C-pod mini erhåller tio procent rabatt på sin försäkringspremie och eliminerad självrisk. 

– Det känns väldigt spännande, säger Jörgen Eberstein, VD på C Security Systems.  Inte minst eftersom April Marine inte bara är försäkringsmäklare, de har även finansieringsverksamhet och har därför kvar kunderna längre. April Marine har fått förhöjd kommission från försäkringsbolaget som gör att incitamenten är större att sälja vår lösning.

April Marine startade 1976 och är en av Frankrikes största försäkringsförmedlare inom privatbåtssektorn. I verksamheten ingår både att försäkra och finansiera köp av båtar. April Marine har ca 100 000 kunder försäkrade i Frankrike, Kanada och Karibien och potentialen är således minst den dubbla. Alltså 200 000 potentiella kunder. 

Vår distributör och logistikpartner i Frankrike, Marine Assistance, har sedan många år ett nära samarbete med April Marine och ansvarar för all support och service till April Marines kunder. April Marine arbetar mycket med att förebygga och minimera risker och har sökt ett lättanvänt system för att effektivisera detta arbete.

Bigship

Bigship är en av Frankrikes största återförsäljare inom marina tillbehör och har funnits i över 30 år på marknaden i Frankrike och Schweiz, gruppen har ca 40 butiker just nu.

Bigship har under en tid letat efter en effektiv och lättanvänd GPS-tracker. På marknaden i Frankrike finns många GPS-trackers, men man har sökt produkter tillverkade i Europa och har beslutat att C-pod mini ska ingå i deras sortiment. Vår logistikpartner Marine Assistance kommer att ansvara för leveranser och service till Bigship.

– Det här är en indikation på att vår förändrade strategi till större andel affärer till B2B och B2B2C börjar ge utdelning. Det har varit ett enormt teamwork för att få det att fungera och nu får vi ett kvitto på att vi drar åt rätt håll. 

Fler nyheter