IoT-bolaget CSEC byter strategi under ledning av VD Jörgen Eberstein

Under 2022 gick konsumentmarknaden ner på grund av den ekonomiska osäkerheten som följde på pandemin och kriget i Ukraina. Förseningar i produktion och leverans, stigande råvarupriser och minskade inkomster har alla en negativ inverkan på konsumentmarknaden.


IoT-bolaget CSEC som utvecklar sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga föremål är ett av många bolag som drabbats hårt av den globala krisen.

– Ja, inte minst tvingades vi avbryta en stor affär med Ryssland, berättar Jörgen Eberstein som tillträdde som VD på CSEC i en minst sagt orolig tid.
CSEC har två varumärken, C-Pod som tillverkar trackers för båtar och rörliga föremål på vatten samt Spåra som är en tracker för allt i rörelse på land.

Jörgen menar att det ändå kändes positivt utmanande att tillträda befattningen då han såg stor potential i bolagets starka och högteknologiska produktportfölj. Jörgen gick in i VD-rollen med stor erfarenhet av ledarskap och framför allt med en lång säljerfarenhet.

– Jag antog uppgiften med ett enda fokus: att öka bolagets försäljning. Det första vi gjorde var att identifiera våra styrkor. Det visade sig att bolaget hade en historia av B2B (business-to-business) som var stabil och underskattad. C-Pod har hela tiden tangerat B2B-marknaden medan Spåra hade gått ut till en marknad som inte var mogen för en så okänd och teknologisk produkt. Vi identifierade att vi behövde draghjälp för att lyfta ett okänt varumärke.

Vi kunde konstatera att CSEC hade tre uppenbara förutsättningar för snabb omställning; vi är ett litet bolag, vi har en otrolig kompetens i personalstyrkan och att vi har vår produktion i Sverige. Vi såg en möjlighet att lyckats hantera krisen med komponentbrist och sviktande e-handel genom att styra om större delen av vår affär till B2B och B2B2C.

Eben Martin och Billaudel på CSEC.

För att göra den här typen av strategisk förändring utnyttjade CSEC sin anpassningsförmåga som liten uppstickare, vilket är helt avgörande i en snabbrörlig affärsvärld. Beslutet har lett till nya möjligheter för CSEC att expandera sitt nätverk av partners och kunder.
Säljaktiviteterna har ökat markant sen i höstas, menar Caroline Lengholm, CFO på CSEC. Vi märker av ett ökat intresse för gps-trackers vilket jag tror beror på att vi är ute och fysiskt träffar kunder på ett helt annat sätt än tidigare.

I en global värld är det svårt att sia om framtiden, menar Jörgen.

– Till exempel kunde ju ingen föreställa sig att det skulle bli krig i Europa eller att vågor av covid 19 skulle komma och gå. Men gps-trackers har kommit långt sedan introduktionen och har öppnat för en mängd användningsområden. Vi har tagit höjd för att kunna möta både en fortsatt lågkonjunktur och en efterlängtad högkonjuktur. Det finns ett stort intresse från olika branscher att implementera tekniken, såsom fordonstracking, personlig säkerhet och entreprenadbranschen. De nya versionerna kommer att leverera ännu bättre prestanda med högre kvalitet på datainsamlingsfunktioner. De driver också mer effektiva algoritmer för energiförbrukning och batteritid som ger användarna mycket bättre och mer personlig upplevelse. Applikationerna för trackers kommer inom en snar framtid antagligen erbjuda en mängd extrafunktioner som ökar deras funktionella egenskaper.

💫 5 strategier för att snabbt lägga om ett bolags affärer 💫

1. Utvärdera företagets styrkor och svagheter

En grundlig utvärdering av företagets styrkor och svagheter kan hjälpa en ny VD att identifiera de områden som behöver förbättras och de resurser som finns tillgängliga för att göra det.

2. Skapa en tydlig vision

En ny VD bör skapa en tydlig, inspirerande vision för företaget som ger riktning och motivation till personalen.
Prioritera: Det är viktigt att identifiera de mest akuta problemen och prioritera dem baserat på deras betydelse för företaget. Detta kan hjälpa till att fokusera ansträngningarna där det verkligen behövs.

3. Kommunicera

En ny VD bör kommunicera öppet med personalen, aktieägare och andra intressenter om vad som händer i företaget, vilka åtgärder som vidtas och varför.

4. Samarbete

Att samarbeta med andra företag eller organisationer kan ge möjligheter till nya partnerskap eller affärsmöjligheter som kan bidra till att ta bolaget ur kris.

5. Flexibilitet

En ny VD bör vara öppen för nya idéer och beredd att anpassa sig efter ändrade omständigheter. Flexibilitet är avgörande när man arbetar mot att ta ett bolag ur kris.

Smarta sensor system och trackers

Olika sätt att spåra föremål i rörelse har blivit en naturlig del av vår vardag.
Bilar har inbyggda gps-trackers, nästan alla nya båtar har en, ja egentligen är våra smarta telefoner en gps.
Våra saker blir mer och mer uppkopplade – Internet of things. Vi har vant oss vid att ha koll. Vi vill veta var på kartan vi är, vi vill veta hur långt vi har sprungit, vi vill veta vad våra husdjur gör och befinner sig.
Utvecklingen går mot det som kallas gps-puck – en flexibel tracker man kan flytta runt och använda på vad som helst.

Inbjudan att teckna Units i C Security Systems AB (Publ)

Fler nyheter

Lars Tegborg ny VD i C Security Systems AB

Lars Tegborg ny VD i C Security Systems AB

Styrelsen i C Security Systems AB har beslutat att tillsätta Lars Tegborg som ny VD för bolaget.  I samband med att C Security Systems ABs bolagsstämma har fattat beslut om förvärv av EmbeddedArt AB sker en förändring. Den tidigare ordförande i bolaget, Lars...

läs mer