Lars Tegborg ny VD i C Security Systems AB

Lars Tegborg ny VD för C Security Systems

Styrelsen i C Security Systems AB har beslutat att tillsätta Lars Tegborg som ny VD för bolaget. 

I samband med att C Security Systems ABs bolagsstämma har fattat beslut om förvärv av EmbeddedArt AB sker en förändring. Den tidigare ordförande i bolaget, Lars Tegborg, tillträder omgående som koncernens nya VD.
Jörgen Eberstein, med sina specialkunskaper om Spåra-produkterna är fortsatt VD i dotterbolaget Spåra Group AB. 

– I den här föränderliga tiden är det avgörande att vi förnyar och stärker vår ledningsstruktur för att bättre spegla vår växande affärsverksamhet. Med det beslutade förvärvet av EmbeddedArt AB är vi nu bättre positionerade att utnyttja våra kärnkompetenser inom främst undervattensakustik och sensorsystem och jag ser att vi därmed ytterligare kommer att stärka vår position på marknaden. Jag ser fram emot att leda C Security Systems i denna nya spännande fas. Tillsammans med våra nyckelpersoner och hela vårt dedikerade team ska vi fortsätta att utvecklas och leverera högkvalitativa säkerhetslösningar och sensorsystem som möter våra kunders förväntningar och behov, menar Lars Tegborg, ny koncernchef och VD för C Security Systems AB.

Fler nyheter

Bokslutskommuniké för C Security Systems AB (Publ)

Bokslutskommuniké för C Security Systems AB (Publ)

JANUARI - DECEMBER 2023 Perioden i korthet Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till december 2023 minskade med 36 % jämfört med samma period föregående år. Utgifter för webbannonser har i stort sett upphört och stort fokus har lagts på försäljning till...

läs mer