CSEC förlänger teckningsperioden i den pågående emissionen

Nyemission CSEC

Styrelsen i CSEC har valt att förlänga teckningsperioden till och med den 14 april 2023, justerat från tidigare 29 mars 2023, för att ge samtliga befintliga aktieägare och externa investerare möjlighet att teckna i företrädesemissionen utifrån denna information.

Uppdaterad tidsplan för företrädesemissionen

9 mars 2023Avstämningsdag för rätt att teckna units med stöd av uniträtter
13 mars 2023 – 14 april 2023Teckningsperiod
13 mars 2023 fram tills dess att emissionen registrerats hos BolagsverketHandel i betalda tecknade units (BTU)
19 april 2023Beräknad dag för offentliggörande av utfallet

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut i transaktionen. 

För mer information

Fler nyheter

CSEC inleder samarbete med M Sverige

CSEC inleder samarbete med M Sverige

CSEC inleder ännu ett samarbete, denna gång med M Sverige. Redan nu kan M Sveriges medlemmar köpa CSECs produkter - Spåra och C-pod till förmånliga priser via M Sveriges hemsida. Riksförbundet M Sverige är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra...

läs mer