CSEC offentliggör ett genomförande av riktad emission avseende konvertibler om SEK 4,14 miljoner

Nyemission CSEC

Styrelsen i C Security Systems AB (publ) (”CSEC” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från senaste årsstämman den 29 juni 2023 beslutat att genomföra en emission av konvertibler om ca SEK 4, 1 miljoner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att överbrygga behovet av likviditet i bolaget. Idag är en stor del av kapitalet bundet i komponenter och semifärdiga produkter i lager. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att:

  • på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffning.
  • få in nytt kapital via nya intressenter som kan stödja en fortsatt positiv utveckling av företaget.
  • den senaste företrädesemissionen inte blev fulltecknad.

Emissionen av konvertibler i korthet

Konvertibellånets nominella belopp är 4 140 000 kronor och av dessa är 3 000 000 kronor nytt kapital som tillfördes bolaget senast den 15 augusti 2023. Övriga 1 140 000 är kvittningar.

  • Konvertibellånet förfaller till betalning 15 augusti 2024 och löper med en ränta om 10,0% per år. Räntan betalas i efterskott. 
  • Konvertibelinnehavaren har möjlighet att konvertera till aktier från den 15 augusti 2023 till den 15 augusti 2024
  • Konverteringskursen är fastställd till 0,006 kr, vilket är högre än den genomsnittliga dagskursen då erbjudandet att teckna konvertibler gavs ut.
  • Konvertibeln kommer inte tas upp till handel på någon marknadsplats
  • Konvertibeln har tecknats med följande parter:
Tejme Invest AB100 000 kr
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB740 000 kr
Nucleus Life AG2 000 000 kr
FWU Life Insurance Lux S.A1 000 000 kr
Optimized Transactions Luxembourg 300 000 kr

Nu har vi äntligen fått in det kapital vi behöver för att fortsatt utveckla den strategi vi fastställt. CSEC har under sommaren aktivt jobbat med fokus på fortsatt drift av bolaget och med denna emission har vi säkrat den och fått bort de osäkerhetsfaktorer revisorn påpekade. Nu ser jag ser verkligen fram mot en spännande höst och vår, säger Lars Tegborg, styrelseordförande.

Fler nyheter

CSEC inleder samarbete med M Sverige

CSEC inleder samarbete med M Sverige

CSEC inleder ännu ett samarbete, denna gång med M Sverige. Redan nu kan M Sveriges medlemmar köpa CSECs produkter - Spåra och C-pod till förmånliga priser via M Sveriges hemsida. Riksförbundet M Sverige är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra...

läs mer